Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy Mewatec pod adresem internetowym https://www.mewatec.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”)

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

2. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

3. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Mewatec Polska z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

Zabezpieczenie danych osobowych

1. Mewatec Polska informuje, iż ochrona danych osobowych w Sklepie internetowym jest dla nas sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.

2. W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze Sklepu internetowego, Mewatec stosuje protokół SSL.

3. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu internetowego zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych.

Prawa autorskie i wyłączenie z odpowiedzialności

1. Zawartość oryginalnej oferty

Ta strona jest ciągle w budowie i jest to jej tymczasowy stan. Mimo, iż przy tworzeniu treści i usług zawartych na tej stronie dołożono wszelkich starań i dokonano dokładnej kontroli, firma Mewatec Polska nie może zagwarantować aktualności, poprawności oraz ścisłości wszystkich treści. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności w stosunku do firmy Mewatec Polska, które są powiązane ze szkodami materialnymi lub psychicznymi, które mogą być spowodowane poprzez użycie lub nieużycie oferowanych zawartości i usług albo w wyniku błędnego lub niepełnego skorzystania z informacji są zasadniczo wykluczone, o ile nie nastąpiło udowodnione umyślne lub nieumyślne rażące naruszenie ze strony firmy Mewatec Polska. Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do dokonania zmian w zawartości i usługach bez żadnego powiadamiania o fakcie zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub wstrzymania oferty albo serii czasowo lub na stałe.
Wszystkie oferty mają charakter niewiążący i niezobowiązujący.

2. Odnośniki i linki

Bezpośrednie lub pośrednie odnośniki do obcych stron www (hiperłącza) są wyłączone z zakresu odpowiedzialności firmy Mewatec Polska. Odpowiedzialność z naszej strony mogłaby mieć miejsce jedynie w przypadku, wychwycenia takiej zawartości i technicznej możliwości zablokowania odnośników do treści łamiących prawo. Niniejszym oświadczamy, że w momencie umieszczania linku nie rozpoznaliśmy żadnych nielegalnych zawartości na stronie, do której on odsyła. Nie mamy w żadnym wypadku jakiekolwiek wpływu na obecną i przyszłą zawartość albo własność stron do których linki prowadzą. Dlatego dystansujemy się niniejszym zdecydowanie od wszystkich zawartości, stron do których linki się odwołują. Ta deklaracja dotyczy wszystkich umieszczanych poza własną usługą internetową linków i odnośników jak i również wpisów obcych osób w prowadzonych przez nas księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, nieprawidłowe lub niepełne zawartości a w szczególności za szkody wynikające z użycia lub nieużycia tego rodzaju oferowanych informacji odpowiada wyłącznie właściciel strony, do której prowadził odnośnik.

3. Prawa autorskie oraz prawa do używania znaków towarowych

© Copyright Mewatec Polska 2016

Używanie grafiki, materiałów zdjęciowych jak również dostępnych tekstów zamieszczonych na stronie internetowej www.mewatec.pl oraz www.deskimyjace.pl w całości lub częściowo wymaga naszej wczesnej zgody w formie pisemnej. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do ww. treści.

Wszystkie pliki dźwiękowe , wideo, teksty , obrazy, loga, grafiki oraz motywy są chronione prawem autorskim i nie mogą być reprodukowane ponownie używane lub wykorzystywane w celach marketingowych w jakiejkolwiek formie. To samo dotyczy wykorzystywania ich w bazach danych online lub zapisywania w cyfrowych bazach danych. Rozpowszechnianie dozwolone jest tylko za pisemnym zezwoleniem firmy Mewatec Polska.

Wszystkie wymienione w tej ofercie internetowej marki i znaki towarowe podlegają odpowiednio obowiązującym przepisom prawa dot. ochrony znaków towarowych i własności. Nie wolno w żadnym wypadku rozumieć tego, że przez samo wymienienie marki nie podlega ona ochronie prawnej.

4. Moc prawna niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności

To wyłączenie z odpowiedzialności należy rozumieć jako część oferty internetowej. O ile część lub poszczególne sformułowania tego tekstu mogą nie odpowiadać obowiązującym obecnie podstawom prawnych, o tyle pozostałe części tego dokumentu w dalszym ciągu obowiązują.

Informacje dot. odpowiedzialności

Zestawienie danych technicznych i treści zostało starannie sprawdzone i jest oparte na podanych nam przez naszego dostawcę informacjach. Mimo to nie możemy ponieść odpowiedzialności za ewentualne błędy w pisowni oraz pomyłki a także zmiany techniczne . Wszystkie wpisy, teksty i rysunki są chronione prawem autorskim. Przygotowanie kopii i powielanie jest surowo wzbronione i może się odbywać tylko za wyraźną zgodą w formie pisemnej tylko w niektórych przypadkach.

Informacje o podmiocie świadczącym usługi

Siedziba firmy:

Mewatec Polska
Limanowa ul. Piłsudskiego 10
Limanowa 34-600

Infolinia: 18 300 03 70
Tel.: 794 911 543
adres mail: biuro@mewatec.pl

Numer NIP: PL7372157055

Numer REGON: 362628583

Właściciel firmy: Sylwester Ślazyk

Zarejestruj swój adres e-mailowy w naszej liście subskrybentów i bądź na bieżąco z promocjami, rabatami i nowościami w naszej firmie. Zapraszamy serdecznie!

[FM_form id="1"]
Zapraszamy do kontaktu z nami!

Twój specjalista firmy Mewatec z przyjemnością odpowie na każde pytanie, udzieli wszelkich informacji na temat naszych produktów i pomoże w dokonaniu zakupów.

(+48) 794 911 543

Zadzwoń, dowiedz się więcej!